Bij een conflict is mediation de manier om zelf tot een oplossing te komen. Een mediator is onafhankelijk, onpartijdig en deskundig. U weet als cliënt heel goed wat u niet wilt, nu wordt u begeleid in het proces om erachter te komen wat u wel wilt en dit duidelijk onder woorden te brengen. De oplossingen worden door u zelf bedacht. Vervolgens worden er afspraken gemaakt en die worden door de neutrale mediator in een overeenkomst vastgelegd.

De werkwijze

Wanneer u besluit dat mediation voor u een geschikt middel is om uw conflict op te lossen dan is de eerste stap het maken van een afspraak. Vóór het eerste gesprek ontvangt u het gedragsreglement, de mediationovereenkomst, het klachtenreglement, en de spelregels van mediation. Deze kunt u doorlezen en bij de eerste afspraak eventuele vragen over stellen.

Indien u besluit mee te werken aan mediation tekent u de mediationovereenkomst. Om aan een mediationtraject te beginnen moet u gemotiveerd zijn om samen tot een overeenstemming te komen. Er is ruimte voor uw eigen inbreng en het uiten van gevoelens en wensen. Hierdoor komt u tot een duurzame oplossing.

Het is belangrijk om van te voren te beseffen dat de mediator niet ingaat op de inhoud van het conflict. De reden hiervoor is om de onpartijdigheid van de mediator te waarborgen. Tijdens de sessies wordt gekeken naar uw belangen en wensen voor de toekomst. Er wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen die duurzaam zijn.

Gerrit Evink tel. 0651947746

Afspraak maken